ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό και πλήρης γκάμα ανταλλακτικών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δυνατότητα παρουσίασης όλων των εφαρμογών, καθώς επίσης και του τρόπου λειτουργίας των multi-grill ΒΙSTRONIK® ΠΡΙΝ την αγορά τους, χωρίς δέσμευση παραγγελίας

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ * 

Δυνατότητα εκπαίδευσης των πελατών της εταιρίας σε όλες τις εφαρμογές, καθώς επίσης και στον τρόπο λειτουργίας των multi-grill BISTRONIK® ΜΕΤΑ την αγορά τους

 
 
* Κατόπιν συνεννοήσεως